Bugün, 20 Ocak 2022 Perşembe

Belediyenin eski köylerden Emlak Vergisi istemesine tepki var

AK Parti Erdek İlçe Başkanı Sever: Erdek Belediyesi'nin kırsal mahalleye dönüşen köylerimizden emlak vergisi talep etmesi yasal değil”

AK Parti İlçe Başkanı Murat Sever, yaptığı açıklamada Büyükşehir olan yerlerde köyden mahalleye çevrilen yerlerin yasaya göre Emlak Vergilerine 5 yıl muafiyet uygulanacağını hatırlatarak, mahalleye dönüşen kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların emlak vergisi ödememelerini istedi.
6360 Sayılı Kanun'un Geçici 1.Maddesi 15. Fıkrası gereği Büyükşehir olan yerlerde köyden mahalleye çevrilen yerlerin Emlak Vergilerine 5 yıl muafiyet uygulanacağını ifade eden Sever, 30 Mart 2014 tarihinden önce aralarında Balıkesir'inde bulunduğu 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl masına Dair Kanun ile birlikte yerel yönetimlerde köklü değişiklikler yapıldığını belirtti.

Sever Aralarında Balıkesir ilinin de yer aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Balıkesir'e bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak birlikte bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Dolayısıyla söz konusu değişikliklerle yeni kurulan büyükşehir belediyeleri ile birlikte mevcut büyükşehir belediye mücavir alan sınırlarındaki belde ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. Son yasal düzenleme ile büyükşehir belediyelerinin mücavir alan sınırları il mülki sınırı olarak belirlenmiştir. Mahalleye Dönüşen Köylerde İkamet Edenlere Tanınan Muafiyet 6360 sayılı Kanun`a göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde alınması gereken emlak vergisi ile 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmaz …" hükmü yer almaktadır.” diye konuştu.
Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde ikamet edenlerden 5 yıl süreyle Belediye Gelirleri Kanunu`nda yer alan vergi, harç, katılım payları (İlan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, çevre temizlik vergisi, ölçü ve tartı muayene harcı, yol harcamalarına katılma payı, kanalizasyon harcamalarına katılma payı vb.) alınmayacağı bilgisi de veren Sever 6360 sayılı Yasayla yerel yönetimlerde köklü değişiklikler yapılmıştır. Genel olarak il sınırları içinde bulunan büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri ve köyler arasında gelişmişlik farkının en aza indirilmesi, alt yapı çalışmaları, ulaşım vb. hizmetlerin tek elde toplanıp koordinasyonunun sağlanması amacıyla uygulamaya konulmuştur.” diyerek sözlerine ekledi.
Haber : Mehmet Ertan
Erdekli Selo
4.06.2015 02:56:23
Malda yalan, mülkte yalan, mevkide yalan.Var birazda sen oyalan...

  • Perşembe 8.4 ° / -1.2 ° Açık hava
  • Cuma 8.8 ° / 5.4 ° bulutlu bulutlar
  • Cumartesi 6 ° / -1.4 ° Heavy snow