Bugün, 20 Ocak 2022 Perşembe

Erdek Belediyesi'nden, iskele açıklaması

Erdek Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlileri arasında 28 Mayıs Perşembe günü Erdek Feribot İskelesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Erdek Belediyesi basına yazılı açıklama gönderdi.

Erdek Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi görevlileri arasında 28 Mayıs Perşembe günü Erdek Feribot İskelesinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Erdek Belediyesi basına yazılı açıklama gönderdi.
Erdek Belediyesi tarafından basına gönderilen 28 Mayıs 2015 tarihinde Erdek Belediye Başkanlığı'nın Erdek İskelesi ile ilgili yapmış olduğu işlemler ve karşılaştığı hukuka ve kanuna aykırı uygulama” başlığı verdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

Erdek İskelesinin bitişiğinde Bursa Koruma Kurulu'nun 12.12.1993 tarih ve 3590 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Hükümet Konağı çevresi koruma alanı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasının 8. maddesi uyarınca, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15/12/2011 tarih ve 0263 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Belediye Başkanlığımız tarafından 2009 yılı Mayıs ayında prefabrik olarak yapılan yolcu bekleme salonunun Bursa Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün tarafımıza yazmış olduğu 07/02/2013 tarih ve 388 sayılı yazısında söz konusu bekleme salonu inşaatının, yürürlükteki imar planına aykırı olarak, tescilli anıtsal yapının koruma alanında, anıtsal yapının deniz siluetini olumsuz etkileyecek konumda, Koruma Bölge Kurulu izni alınmadan yapıldığı dikkate alınarak ivedilikle kaldırılması gerektiği” ve tekrar Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün tarafımıza yazmış olduğu 20/10/2014 tarih ve 2617 sayılı yazısında da, söz konusu demonte bekleme salonunun, anıtsal yapının deniz siluetini olumsuz etkileyecek konumda, Koruma Bölge Kurulu izni alınmadan yapıldığı dikkate alınarak, ivedilikle kaldırılması, Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü'nün 22/09/2014 tarih ve 18 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Kullanılmakta olan feri iskelesinin dolgu amaçlı uygulama imar planı bulunmadığı da dikkate alınarak, yasal olmayan iskelenin de kaldırılması veya kamu yararı kapsamında yasal statüde kullanılabilmesi için işlem tesis edilerek, sonucu hakkında Bursa Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi” gerektiği belirtilmiştir. Konu hakkında, Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü'nün Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na yazılan 22/12/2014 tarih ve 63 sayılı yazısı ile bilgi verilmiştir. Bu bekleme salonunun vatandaş tarafından kiralanması 24/10/2014 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından talep edilmiş ancak talep sahil, kıyılar ve dolgu alanları ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalanmadığı gerekçesiyle talep uygun görülmemiş ve vatandaşa ait söz konusu yerdeki taşınır mallar ile demirbaşların alınması bildirilmiştir.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından eski bekleme salonu yıkılarak yerine yenisi inşa edilmiştir. Yeni yapılan bekleme salonu da Hükümet Konağı çevresi koruma alanı içerisinde kalmaktadır. Ayrıca hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın 3194 sayılı Kanun gereği ruhsata tabi bir yapı olup ruhsat verme yetkisi de İlçe Belediyesine aittir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir ruhsat talebi ya da görüş alınmadan inşa edilen yapı 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na göre yıkılması gereken yapılardandır. 28 Mayıs 2015 tarihinde Erdek Belediyesi İmar Müdürlüğü tarafından yapı ile ilgili tutanak tutma girişimi personelin tartaklanarak yasal görevlerinin engellenmesi ile gerginliğe sebebiyet vermiştir. Bu aşamadan sonra emniyet güçlerinin ve Kaymakamlığın devreye girmesi ile Kaymakamlık Makamı tarafından gerginliğe sebebiyet vermemek üzere Erdek Belediyesi'nin yapması gereken işlemlerin ertelemesi istenmiş ve yazı ile tebliğ edilmiştir. Bu yazı ile belediyemiz İmar Müdürlüğü iskele üzerindeki kaçak yapıyı tutanakla mühürlemiştir. Ancak mührü kaçak binaya asamamıştır. Yapılan müdahalelerle ilgili gerekli suç duyuruları yapılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”
  • Perşembe 8.4 ° / -1.2 ° Açık hava
  • Cuma 8.8 ° / 5.4 ° bulutlu bulutlar
  • Cumartesi 6 ° / -1.4 ° Heavy snow