Hastaya bakan akrabaya verilen maddi destek 1797 liraya yükseldi

Pek çok ailede hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişiler yaşıyor.

Pek çok ailede hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişiler yaşıyor. Bu kişilere çeşitli isimler altında para veriliyor. Ama aynı zamanda hasta ve engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara da destek olmak için devlet her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Buna 'evde bakım parası' deniyor. Temmuz itibarıyla engelli ve yaşlı bakım maaşı 1.797 liraya yükseldi. Bakım maaşını alabilmek içinse bazı şartlar aranıyor. 
Rapor gerekiyor 
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart olarak, engellinin en az % 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda 'ağır engelli' ibaresi mutlaka yer almalı. % 50'den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor. 
6 ayda bir zam 
Aylığın ödenebilmesi için raporun dışında gelir durumu da önemli. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5'e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelirde hesaba dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor. 
Kimler için gerekli? 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na göre, ödemeyi alabilecek akrabalar şöyle: Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri. Anne ve babası ile bunların anne ve babası. Torunları ile torunlarının eşleri. Kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri. Kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri. Eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları. Amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri. Halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri. Dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri. Teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri. Akraba yoksa yasal vasisi. 
8 saat kuralı 
Rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki 'Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1.797 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor. 
Haber Merkezi
  • Pazar 16.3 ° / 8.6 ° Bulutlar
  • Pazartesi 17.3 ° / 10.4 ° kırık bulutlar
  • Salı 15.8 ° / 7.5 ° Hafif yağmur