Milletvekili Çelik, Cafer Efe´nin torunu olduğunu belirtti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Adil Çelik, TBMM´de yaptığı konuşmasında Cafer Efe´nin torunu olduğunu milletvekilleri ile paylaştı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Avukat Adil Çelik, TBMM´de yaptığı konuşmasında Cafer Efe´nin torunu olduğunu milletvekilleri ile paylaştı.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Av. Adil Çelik, TBMM´de bütçe görüşmeleri için söz aldı.
Konuşmasına ?Kurtuluş savaşı sırasında Balya Müfreze Komutanlığı´nda görev yapan Cafer Efe´nin torunu olarak konuşuyorum? sözleriyle başlayan Milletvekili Çelik, 2019 yılı bütçe kanunu teklifi kapsamında Danıştay Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini anlattı.
Çelik´in TBMM´de yaptığı konuşmasından öne çıkanlar: ?Balıkesir´de Kurtuluş Savaşı sırasında Balya Müfreze Komutanlığı yapan Cafer Efe´nin torunu olarak konuşuyorum. Danıştay Anayasa´nın 155. maddesine göre yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşudur. Bu anlamda, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve tabii ki demokrasinin önemli bir teminatıdır. Bu sayede idari işlem ve kararların keyfîlikten ve dönemsellikten uzak, devlet ciddiyetine yakışır ve adaleti temel alarak tesis edilmesi hedeflenmiştir. Bugün Danıştay´ın idari görevleri ile yargı görevleri birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini idare ve vergi mahkemeleriyle birlikte Danıştay dava daireleri yürütmektedir. 2016 yılında yürürlüğe giren istinaf sistemiyle Danıştay´a gelen iş sayısında ciddi bir azalma olmuştur. 2017 yılında gelen iş sayısında bir önceki yıla göre yüzde 60´lık bir azalma mevcuttur. 2016 yılında karara bağlanan dosya sayısı 165 bin iken 2017 yılında bu rakam 145 bine ulaşmıştır ve 5 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kararı verilen 119 bin dosya sayısı aralık ayında yoğunlaşmakla önceki istatistiklere ulaşacaktır. Gelen dosya sayısındaki azalış ve dosya çıkarma hızındaki artış derdest dosya sayılarına da yansımış bulunmaktadır. 2016 yılı derdest dosya sayısı 268 bin iken bu rakam 2017 yılında 206 bin, 5 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 176 bin olmuştur yani idari yargıda istinaf sistemi reformunun amacına ulaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sayede yıllar içerisinde Danıştay´ın üzerindeki ağır iş yükünden kurtularak hem yargılamayı makul sürede sonuçlandırma hedefine hem de asıl işlevi olan istinaf mahkemesi rolüne kavuşulabileceği değerlendirilmektedir. 6723 sayılı Kanun gereği, 2016´dan itibaren altı yıl içerisinde Danıştay´ın 17 olan daire sayısının 10 daireye indirilmesi hedeflenmiştir; hâlen de 14 daire olarak görev yapmaktadır. Danıştay´ın söz konusu görevlerini ifa eden personele baktığımızda, 131 meslek mensubu, 22 savcı, 470 tetkik hâkim olmak üzere 623 yargı mensubu görev yapmaktadır, ayrıca 960 idari personel mevcuttur. Hâkim ve nitelikli idari personel sayısının artırılarak yargı mensupları ve idari personelin evrensel ölçüde etik ilkelerinin düzenlenmesi, bilgilendirilmeleri, farkındalıklarının geliştirilmesi, fiziki ve teknik altyapı eksiklerinin giderilmesi, UYAP´a taşınmış olan idari yargı hizmetlerinin güvenli ve etkin hâle getirilmesi de öncelikler arasındadır. Yine Danıştay dâhil tüm yüksek mahkeme kararlarının kişisel verilerden arındırılarak sıra numarasıyla yayınlanması, etkin bir toplumsal denetiminin sağlanması açısından önemlidir.?
Haber Merkezi
  • Çarşamba 8.9 ° / 3 ° kırık bulutlar
  • Perşembe 14.7 ° / 3.2 ° Bulutlar
  • Cuma 16.3 ° / 7.9 ° kırık bulutlar