Bugün, 20 Ocak 2022 Perşembe

Vergi borçlarında yapılandırma fırsatı 31 Ağustos´ta sona eriyor

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Söz konusu Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için son başvuru tarihi olan 31 Ağustos 2021 tarihinin yaklaşmış olması nedeniyle mükelleflerimizin Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaları amacıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ?7326 Kanun ile Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50´sinin silinmesi, ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin yapılandırılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde ödenmesi, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında % 25 indirim yapılması, taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca % 50 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında % 12,5 indirim yapılması, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden % 10 indirim yapılması, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi, uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması, 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması, gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. Diğer taraftan, 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre, Kanunun yayımlandığı 9.6.2021 tarihine kadar araç muayenesini yaptırmamış olanların, muayenenin yaptırılması gereken tarih ile Kanunun yayımlandığı tarih aralığına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanunun yayımından muayenenin yaptırıldığı tarih aralığına da aylık % 0,75 oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ile muayene ücretini ödemek suretiyle 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) muayenelerini yaptırmaları halinde, muayenede gecikilen süreler için hesaplanması gereken aylık % 5 fazlanın tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırma fırsatı son gün 31.08.2021 tarihi olup, mükelleflerin son gün oluşacak olası yoğunluktan etkilenmemesi için başvurularını www.gib.gov.tr adresi üzerinden veya e-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine giriş yaparak ya da bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapabilecektir.?
Haber Merkezi
  • Perşembe 8.4 ° / -1.2 ° Açık hava
  • Cuma 8.8 ° / 5.4 ° bulutlu bulutlar
  • Cumartesi 6 ° / -1.4 ° Heavy snow