ERDEK MÜFTÜLÜĞÜ


KADİR GECESİ


Kadr kelimesi sözlükte ?hüküm, şeref, güç, yücelik? gibi anlamalara gelir. Dini literarürde ise Kur´an-ı Kerim´in indirildiği bin aydan daha hayırlı(973)bir gece olarak biliniyor. Mücahid´e göre bu ifade, kadir gecesinde Allah´ı razı edecek olan bir ameli işlemek, o gecenin dışında yapılan bin aylık amelden daha hayırlıdır." manasına gelmektedir. Katade´ye göre ise kadir gecesi kendisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan her yönüyle daha hayırlıdır. Mücahid´den nakledilen başka bir görüşe göre, burada zikredilen bin aydan maksat, İsrailoğullarından bir kişinin geceleri ibadetle, gündüzleri cihadla geçirdiği bin aydır. Yani kadir gecesinde ibadet etmek, bu kişinin bin aylık ibadet ve itaatından daha hayırlıdır." demektir. Taberi "Bin ay" hakkında zikredilen görüşlerden "Kadir gecesinde yapılan amelin, içinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır." diyen görüşü tercih etmiş ve bunun dışındaki görüşlerin sıhhatli bir delile dayanmayan asılsız iddialar olduğunu söylemiştir ?Bin aydan daha hayırlı olması?ndan kasıt Allah´ın bu gecede tarihe müdahale etmesi ve bu sebeple değerli olduğunu muhatabına anlatabilmek için kesretten kinaye olarak arapların o zamanda kullandığı kalıplaşmış cümlelerden kullanılmış olabilir. Tarihe müdahale kuranın indirilmesiyle gerçekleşmiştir, Allah´ın insanoğlu ile iletişime geçmesi basite alınabilecek bir olay değildir.

Kuranı kerimin doksan yedinci suresi olan kadir suresi inmeden evvel bu geceye özel olarak ?kadir gecesi? denilmemiştir. Duhan suresinde ?Biz onu mübarek bir gecede indirdik? (443) buyurularak bu gecenin kutsal bir gece olduğu vurgulanmıştı. Kadir suresinin ilk ayetine bakacak olursak ?biz onu (kuranı) kadir gecesinde indirdik? buyrularak kuranın bu gecede indirildiği, bakara suresinde ise ramazan ayında (2185) indirildiği belirtildiğine göre kadir gecesi ramazan aynın içinde olması gerekiyor ama tam olarak hangi gün olduğu bilinmeyip, kurtubiye göre kuranı kerim ramazanın son on gününde inmeye başlamıştır (Kurtubi,XVI,124.)

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29). Günün belli olmamasının bir nedeni de hicret öncesi arap toplumunun tarih anlayışı olabilir; Hicret öncesi tarihe ait bir zamanın tespitinde karşımıza çıkan ilk olgu, cahiliye dönemi Araplarının tarih algısıdır. Zira Arapların tarih algıları modern tarih algısından çok farklı idi. Eski zamanlardan başlayıp süregelen bir tarihleri yoktu. Genelde önemli bir olay, başka bir olayın başlangıcı olarak kabul edilmekteydi. Örneğin, Arap yarımadasında oldukça etkili olan ?Fil olayı? tarihlendirmede kullanılan en mühim olaylardan biridir. Mesela Hz. Peygamber´in doğum yılı için ?fil olayından şu kadar zaman sonra? şeklinde tarihlendirme yapılmıştır. Toplum nezdinde önem arz eden bu olayın tarihinin kesin olarak bilinmesinin o dönemdeki Araplar için bir önemi yoktur.

?Biz onu indirdik? ifadesiyle tamamını indirdik veya bir kısmını indirdik manaları anlaşılabilir. Ayette ?peyderpey indirdik? anlamındaki ?nezzelnaa? yerine ?indirdik? anlamındaki ?enzelna? fiilinin kullanılması kuranın tamamının uluhiyyet makamı olan levhi mahfuz´dan dünya semasına indirilmesi kastedilmiş olabilir.

RAMAZAN SÖZLÜĞÜ ?KADİR GECESİ? 

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi ?hüküm, şeref, güç, yücelik? gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise ?leyletü´l-Kadr? şeklinde Kur´ân-ı Kerîm´in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede

Kur´an´ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

YÜCE ALLAH BUYURUYOR Kİ:

?Şüphesiz, biz onu (Kur´an´ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.? Kadir,1-5

 

HZ.PEYGAMBER BUYURUYOR Kİ:

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah`tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır"

CEVABI NE?

Kur´an´ı makamlı okumanın hükmü nedir?

Kur´an okumak âyet ve hadislerde üzerinde hassasiyetle durulan ibadetlerdendir. Kur´an´ı okumak (Kehf, 18/27), âyetleri üzerinde düşünmek (Sâd, 38/29) ve öğütlerine sımsıkı tutunmak (Âl-i İmrân, 3/103) yine Kur´an´ın emridir. Âyet-i kerimeler Kur´an´ın ?tertîl? üzere okunmasını istemiştir (Müzzemmil, 73/4). Bu nedenle İslam âlimleri Kur´an´ın tecvide riayet ederek tane tane okunmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu okuyuş Kur´an´ı anlama amacı için en uygun okuma biçimidir. Hz. Peygamberin (s.a.s.) hadislerinden anlaşıldığı kadarıyla Kur´an´ı güzel sesle ve teğanni boyutuna ulaşmayan nağmelerle yani sese biraz âhenk vererek okumak teşvik edilmiştir. Nitekim o, ?Kur´an´ı seslerinizle süsleyiniz.? buyurmuştur.

NASIL DUA EDELİM?

?Allah´ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.? • Pazartesi 15.3 ° / 9.8 ° bulutlu bulutlar
 • Salı 18.4 ° / 8.6 ° Dağınık bulutlar
 • Çarşamba 18.9 ° / 7.8 ° Bulutlar

Balıkesir

18.10.2021

 • İMSAK
 • GÜNEŞ
 • ÖĞLE
 • İKİNDİ
 • AKŞAM
 • YATSI
 • BIST 100

  1.414%0,33
 • DOLAR

  9,2684% 0,08
 • EURO

  10,7405% -0,06
 • GRAM ALTIN

  525,47% -0,18
 • Ç. ALTIN

  867,0255% -0,18