316844929
Bugün, 28 Mayıs 2022 Cumartesi

Hilmi ÇETİN


PEYGAMBERİMİZ(S.A.V)’İN ZİKİRLERİNDEN ÖRNEKLER

*Peygamberimiz zikrin en faziletlisi LÂ İLÂHE İLLALLâH (Allah’tan başka ilah yoktur) buyurmuştur.


*Peygamberimiz zikrin en faziletlisi LÂ İLÂHE İLLALLâH (Allah’tan başka ilah yoktur) buyurmuştur.
*Peygamberimiz:”Ben günde 70 kez veya 100 kez istiğfar ederim yani ESTEĞFİRULLÂH(Allah’tan bağışlanma dilerim) derim” buyurmuştur.
*Peygamberimiz şu zikri yapan kimse için cennette her bir kelimesine karşılık bir ağaç dikilir buyurmuş:
Sübhânellâhi vel hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber.(Allah"ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim, hamd Allah"adır, Allah"tan başka ilâh yoktur ve Allah en büyük olandır.)
*Peygamberimiz: "İki kelime vardır. Söylemesi çok kolaydır. Terazide çok ağır gelirler. Allahü teâlâ, bu iki kelimeyi çok sever: Sübhânellâhi ve bihamdihî sübhânellâhil azîm.” (“Allah’ı hamd ile tüm eksiklikten tenzih ederek tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim)
*Peygamberimiz(s.a.v.) sık sık Bakara suresinin 201.ayetiyle dua etmiştir.
“Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından koru.”
*Peygamberimizin her namaz sonrası okumamızı tavsiye ettiği dua: Allah’ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.
*Peygamberimizin evden çıkarken okuduğu dua: Allah’ın adıyla… İşlerimi Allah’a havale ettim. Güç ve kudret yalnızca Allah’ındır.
*Her namazın peşinden otuz üç kez tesbih (sübhânellâh), otuz üç kez tahmîd (elhamdülillâh) ve otuz üç kere tekbir (Allâhü ekber). Resûlullah (sav) bu tesbihleri saydıktan sonra, “Kim (sayıları) doksan dokuz eden bu tesbihleri, "Lâ ilâhe illâllâhü vahdehü lâ şerîke leh.Llehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.(Allah’tan başka ilâh yoktur, O, yalnızdır (tektir) O’nun hiçbir şekilde ortağı yoktur, mülk (hâkimiyet) O"nundur ve hamd O’nundur. O, her şeye kadirdir.) diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır.” demiştir.
*Gün boyunca söylenecek (zikirler)le tartılacak olsa, şu zikir(sevap bakımından) onlara eşit olur:"Sübhânellâhi ve bi-hamdihî adede halkıhî ve rıdâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtih." (Mahlûkatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah’ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O"na hamdederim.)”
*Peygamberimizin sık sık okuduğu, sabah okuyanın akşama kadar ölürse şehid sevabı alacağı, akşam okuyanın sabaha kadar ölürse yine şehid sevabı alacağını müjdelediği ve istiğfarın efendisi(seyyidül istiğfar) buyurduğu dua:
“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”
“Allah’ım! Sen benim Rabbimsin! Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. Yaptığım kötülüklerin ve işlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin, üzerimdeki nimetlerini yüce huzurunda minnetle anıp, itiraf ederim. Aynı şekilde günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları affedip bağışlayamaz.”
  • Cumartesi 29 ° / 15.7 ° Bulutlar
 • Pazar 28.9 ° / 17.2 ° Dağınık bulutlar
 • Pazartesi 29.8 ° / 15.3 ° Bulutlar
 • BIST 100

  2.439%-0,49
 • DOLAR

  16,2057% -0,88
 • EURO

  17,4561% -0,59
 • GRAM ALTIN

  967,83% -0,49
 • Ç. ALTIN

  1596,9195% -0,49