Bugün, 2 Şubat 2023 Perşembe

Erdek'te öğretmenler 1 günlük iş bıraktı

Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tepki göstermek amacıyla Erdek'te öğretmenler 1 günlük iş bıraktı.

14 sendikanın aldığı ortak kararla 2 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde olduğu gibi Erdek'te de öğretmenler iş bıraktı. Öğlen saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’na gelen öğretmenler sloganlar atarak taleplerini haykırdı. 

Eylemde Eğitim İş ve Eğitim Sen adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Erdek Temsilcisi Hüseyin Şahin “Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen, MEB ısrarla somut bir adım atmamaktadır” dedi. 

Türkiye’de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubunun olmadığını kaydeden Şahin "Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır.” diye konuştu. 

Gelinen noktada kimsenin kendilerinden tepkisiz kalmasını beklememesi gerektiğine vurgu yapan Eğitim Sen Erdek Temsilcisi Hüseyin Şahin, devam eden konuşmasında şunları söyledi: "Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir. Talep ve uyarılarımıza rağmen bir düzenleme yapılmaması halinde 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapılması karara bağlanmıştır. Taleplerimiz çok açık: Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır! Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.” 

Basın açıklamasının ardından öğretmenler "Birleşe Birleşe Kazanacağız",  "Eşit İşe Eşit Ücret" sloganları atarak meydandan ayrıldı. 

Haber: Tuncay ErtanMualla Dayan İçin
3.11.2022 13:53:25
Sendikaların ış bırakma eylemini haber yaptiginiz için bizi yok saymadığıniz için teşekkur ederim.Yaşasın tarafsız basın

Anahtar Kelimeler: Erdek' öğretmenler günlük bıraktı
  • Perşembe 9.8 ° / 0.2 ° Günesli
  • Cuma 7.7 ° / 0.3 ° Siddetli yagmurlu
  • Cumartesi 5 ° / -2.1 ° Orta kuvvetli yagmurlu